Harley-Davidson Sprint Original Owner’s Manuals

$20.00

Original Harley Davidson Owner’s Manuals. Includes model specific specifications, basic maintenance and wiring diagram. Average 40 pages. Available for the following model years:

  • Sprint 1963, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
  • M-50 1966
  • M-65 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972
  • X-90 1974/75
  • Baja 1971, 1972
  • Rapido 1968, 1969, 1970, 1971
  • TX 125 1973
  • SS/SXT 125 1976 or 1978
  • SS/SX 175/250 1976
  • 1978 MX 250 comp motor, 16 pages ($10.00)

To place an order, please call our order desk at (707) 763-1982.

Chương trình khuyến mãi nhận 50.000đ cho người chơi mới, một cách miễn phí và hấp dẫn để trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi.
Tân thủ sẽ được hưởng khuyến mãi 100% giá trị tiền nạp thưởng trong lần đầu tiên nạp tiền. Đây là một trong số các chương trình khuyến mãi tuyệt vời mà ONBET cung cấp cho người chơi.

Category: